Rapla Hooldekeskus on kohaliku omavalitsuse segatüüpi hoolekandeasutus, mille tegevuse eesmärgiks on ööpäevaringne hooldamine koos dementsete hooldamisega, toetatud elamine, töötamise toetamine, igapäevaelu toetamine, rehabiliteerimine, kriisiteenused emale ja lapsele ning avahooldus ja päevakeskus ehk supiköök.
Rapla Hooldekeskuse põhieesmärgiks on  mitmekesine  kvaliteetne sotsiaalteenuste osutamine erineva toimetulekuvõimega sotsiaalteenuseid vajavale eakale või erivajadusega inimesele. Hooldekeskus pakub  väärikat ja turvalist elukeskkonda,  kindlusetunnet, kvaliteetset hooldust ning arvestab igati teenuse saaja vajadusi.


Klientide ja töötajate tervise kaitseks ning viiruse leviku tõkestamiseks kohaldab Rapla Hooldekeskus külastuskeelu alates 22.10.2020


Rapla Hooldekeskus ootab lahkeid abikäsi!

  • Hooldustöötaja – ööpäevaringse teenusel olevate klientide hooldamine, järelvalve. Klientidega seotud igapäevatööde korraldamine ja teostamine, klientide teenindamine nende eest hoolitsemine. Hooldamine ja abi osutamine toimingutes, millega klient ise toime ei tule.
  • Pesupesija – peseb ööpäevaringsel teenusel olevate klientide pesu

Head pereliikmed, sugulased!
Tänase eriolukorra leevendamiseks ja eakatega hea kontakti loomiseks, pakume suhtlemiseks skype rakendust. skype: rhk.osakond@gmail.com

Külastamine:

Külastajad peavad olema teadlikud nakkusohust ja nõutavatest kaitsevahenditest

  • Kõik külastajad peavad registreerima end  enne külastust. Külastuse hajutamiseks kehtestatakse külastuste graafik E-P 10.00-11.50 ning 18.00-19.50

Registreerimine:  E-R tööaegadel hooldusjuhi mob: 53411705

  • Külastajatena on lubatud hoolekandeasutusse siseneda ainult, kes ei ole COVID-19 viirusesse haigestunud ning ei ole viimase 14 päeva jooksul olnud lähi kontaktis COVID-19 haigega
  • Nimetatud fakti tuleb enne külastust tõendada külastajal tervisedeklaratsiooniga. Tervisedeklaratsioon täidetakse enne külastust kohapeal.
  • Kuivõrd külastajatel ja hoolekandeasutuse klientidel on suur tõenäosus lähikontaktiks, peavad külastajad kandma kirurgilist kaitsemaski.
  • Kinni tuleb pidada käte hügieenist! Hoolekandeasutuse sisse- ja väljapääsude juures on seintel käte desinfitseerimisevahendid.
  • Külastus toimub ilusa ilma korral õuealal või selleks eraldatud ruumis. Külastajate arv on 1-2 külalist ruumis ühe kliendi kohta ning tagada distants, et vältida võimalikku nakatumisohtu.
  • Lisaks külastuste võimaldamisele loome kliendi ja lähedaste vahelise kontaktihoidmiseks suhtlemisvõimalused telefoni ja/või veebi (video, Skype) vahendusel. Eelneval kokkuleppel helistada (4892528)  osakonna Skype aadressile  rhk.osakond@gmail.com

Pakkide vastuvõtmine:
• Pakk tuua vaid tungival vajadusel;
• Paki toomine ja  saatmine leppida kokku telefonil 53411705;
• Paki sisu jääb minimaalsetesse kogustesse (1-2 eset ). Kui paki tooja ei selgita toodud paki sisu ja vajadus, siis pakki vastu ei võeta.

Elanikele saabunud ajalehed, ajakirjad, kirjad, postkaardid jmt edastatakse kliendile vahetult pärast asutusse saabumist.