Rapla Hooldekeskus on kohaliku omavalitsuse segatüüpi hoolekandeasutus, mille tegevuse eesmärgiks on ööpäevaringne hooldamine koos dementsete hooldamisega, toetatud elamine, töötamise toetamine, igapäevaelu toetamine, rehabiliteerimine, kriisiteenused emale ja lapsele ning avahooldus ja päevakeskus ehk supiköök.
Rapla Hooldekeskuse põhieesmärgiks on  mitmekesine  kvaliteetne sotsiaalteenuste osutamine erineva toimetulekuvõimega sotsiaalteenuseid vajavale eakale või erivajadusega inimesele. Hooldekeskus pakub  väärikat ja turvalist elukeskkonda,  kindlusetunnet, kvaliteetset hooldust ning arvestab igati teenuse saaja vajadusi.

Head pereliikmed, sugulased!
Tänase eriolukorra leevendamiseks ja ekatega hea kontakti loomiseks, pakume suhtlemiseks skype rakendust. skype: rhk.osakond@gmail.com

   

TEATIS!  

12.03.2020

  Vanemaealised ja krooniliste haigustega inimesed on kõige suurema riskiga sihtrühm viiruste suhtes. Seoses viirushaiguste levikuga Eestis ning tulenevalt vajadusest parandada hooldusel viibivate klientide nakkuskaitset, Rapla Hooldekeskuses, anname teada, et alates 12.märtsist 2020,  hooldusel viibivaid eakate külastamine rangelt keelatud!!

 

Samuti on suletud Rapla Hooldekeskuse supiköök ning saun alates 09.03.2020.

Taasavamisest anname külastajatele jooksvalt teada.

  —————————————————————————————————–

Hooldekodud ja haiglad saavad eriolukorras personaalse hingehoidja

Tänasest käivitub hingehoidjate telefoninõustamine, millega hooldekodud ja raviasutused saavad personaalse hingehoidja. Selleks on sotsiaalministeeriumi haiglate- ja hoolekande kaplanaat kokku kutsunud väljaõppinud hingehoidjate kriisirühma, et toetada haiglate ja hooldekodude patsiente, kliente ning personali. 

„Eriolukorra tõttu on hooldekodudes ja haiglates viibivate inimeste suhtlemine omastega piiratud. Praegune ärev olukord halvendab inimeste vaimset ja hingelist seisundit ning turvatunnet. See mõjutab tervist ja üldist toimetulekut, mistõttu on väga oluline, et inimesed ei jääks üksi ning saaksid hingelist tuge,“ selgitas  sotsiaalministeeriumi vanemkaplan Katri Aaslav-Tepandi ja lisas: „Haiglate ning hooldekodude ravi- ja hoolduspersonali töökoormus on suur, ka nakatumisoht tekitab pingeid. See on põhjus, miks otsustasime käivitada erakorraliselt hingehoidjate telefoninõustamise.“

Hingehoidjad nõustavad telefoni teel patsiente, kliente ja nende lähedasi ning personali. Selleks tuleb ravi- või hoolekandeasutuse juhil võtta ühendust sotsiaalministeeriumi haiglate- ja hoolekandekaplanaadiga, kes korraldab hingehoidjate tööd.

Hingehoid on hooldust või ravi vajava inimese ja lähedase toetamine ja nõustamine kannatuses, kriisis  ja leinas lähtudes nende endi vajadustest ja veendumustest, sealhulgas usulistest veendumustest.

Kontakt:

Kriisirühma koordinaator Katri Aaslav-Tepandi
Sotsiaalministeeriumi vanemkaplan
+37256453144 /+3726269226
Katri.Aaslav-Tepandi@sm.ee