Rapla vallas osutatavate sotsiaalteenuste hinnakiri:

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõikest 3:
1. Kehtestada Rapla Hooldekeskuse osutatavate teenuste hinnad järgmiselt:
1.1 ööpäevaringne hooldus statsionaaris 670 eurot/kuus / 22 eurot/ööpäevas;
1.1.1 ööpäevaringse hoolduse hinnas sisalduv
arvestuslik toidupäeva maksumus 6 eurot;
1.2 kriisiteenus 20 eurot/ööpäev;
1.3 eluasemeteenus:
1.3.1 sotsiaalpind ühekohalises toas 100 eurot/kuu, millest:
1.3.1.1. aastaringne küttekulu 30 eurot;
1.3.1.2 üürikulu 70 eurot;
1.3.2 sotsiaalpind kahekohalises toas 90 eurot/kuu, millest:
1.3.2.1 aastaringne küttekulu 30 eurot;
1.3.2.2 üürikulu 60 eurot;
1.4 toitlustamine päevakeskuses:
1.4.1 supiportsjon 1,4 eurot (½ portsjonit 0,8 eurot);
1.4.2 magustoit 1 euro;
1.5 saunateenus 1,8 eurot/kord;
1.6 pesupesemine 1,6 eurot/masinatäis;
1.7 igapäevaelu toetamise teenus teistele valdadele 130 eurot/kuus.

2. Kehtestada Juuru Hooldekodu osutatavate teenuste hinnad järgmiselt:
2.1 ööpäevaringne hooldus statsionaaris 700 eurot/kuus / 23 eurot/ööpäevas;
2.1.1 ööpäevaringse hoolduse hinnas sisalduv
arvestuslik toidupäeva maksumus 6 eurot;
2.2 saunateenus 1,8 eurot/kord;
2.3 duši kasutamine 1 euro/kord;
2.4 pesupesemine 1,6 eurot/masinatäis;
2.5 pesu kuivatamine 1 euro/masinatäis.

3. Kehtestada Kaiu Hooldekodu osutatavate teenuste hinnad järgmiselt:
3.1 ööpäevaringne hooldus statsionaaris
lisahooldusvahenditeta 660 eurot/kuu / 21,7 eurot/ööpäevas;
3.2 ööpäevaringne hooldus statsionaaris
lisahooldusvahenditega 700 eurot/kuu / 23 eurot/ööpäev;
3.3 ööpäevaringse hoolduse hinnas sisalduv
arvestuslik toidupäeva maksumus 6 eurot;
3.4 duši kasutamine 1 euro/kord;
3.5 pesupesemine 1,6 eurot/masinatäis;
3.6 pesu kuivatamine 1 euro/masinatäis.

4. Kehtestada sotsiaalkorteris pakutava eluasemeteenuse üüri alammäärad järgmiselt:
4.1 keskküttega eluruumis 1,1 eurot/m²;
4.2 ahjuküttega eluruumis 0,5 eurot/m².

5. Kehtestada koduteenuse hinnad järgmiselt:
5.1 koduteenus kuni 4 tundi nädalas 3 eurot/tund;
5.2 koduteenus üle 4 tunni nädalas 8 eurot/tund.

6. Tunnistada kehtetuks Rapla Vallavalitsuse 7. märtsi 2016. a korralduse nr 80 “Rapla valla poolt osutatavate sotsiaalteenuste hindade kehtestamine“ punkti 1 alapunktid 1.1–1.9 ning punkt 2.

Hinnakiri jõustus 2018. aasta 1. aprillist.