TEADE! Klientide ja töötajate tervise kaitseks ning viiruse leviku tõkestamiseks kohaldab Rapla Hooldekeskus külastuskeelu alates 08.10.2021 kuni uute korraldusteni.

Rapla Hooldekeskus on kohaliku omavalitsuse segatüüpi hoolekandeasutus, mille tegevuse eesmärgiks on ööpäevaringne hooldamine koos dementsete hooldamisega, toetatud elamine, töötamise toetamine, igapäevaelu toetamine, rehabiliteerimine, kriisiteenused emale ja lapsele ning avahooldus ja päevakeskus ehk supiköök.
Rapla Hooldekeskuse põhieesmärgiks on  mitmekesine  kvaliteetne sotsiaalteenuste osutamine erineva toimetulekuvõimega sotsiaalteenuseid vajavale eakale või erivajadusega inimesele. Hooldekeskus pakub  väärikat ja turvalist elukeskkonda,  kindlusetunnet, kvaliteetset hooldust ning arvestab igati teenuse saaja vajadusi.


Rapla Hooldekeskuse ööpäevaringse teenuse osutamise ajutine aadress on Lasteaia 12, Rapla linn


Juhised ööpäevaringsele teenusele.

Käesolev juhis annab hoolekandeasutustele soovitused ettevaatusabinõude rakendamiseks mis on hädavajalikud hoolekandeasutuse klientide ja töötajate elu ja tervise kaitseks ning viiruse leviku tõkestamiseks piirangute leevendamise järgsel perioodil. Juhises antud soovitusi tuleb järgida senikaua kuni COVID-19 viiruse leviku oht Eestis on taandunud.

Külastamine:

Külastajad peavad olema teadlikud nakkusohust ja nõutavatest kaitsevahenditest

  • Kõik külastajad peavad registreerima end  enne külastust. Külastuse hajutamiseks kehtestatakse külastuste graafik E-R 10.30-12.00

Registreerimine:  E-R tööaegadel hooldusjuhi mob: 53411705

  • Külastajatena on lubatud hoolekandeasutuse õuealale siseneda ainult, kes ei ole COVID-19 viirusesse haigestunud ning ei ole viimase 14 päeva jooksul olnud lähi kontaktis COVID-19 haigega
  • Nimetatud fakti tuleb enne külastust tõendada külastajal tervisedeklaratsiooniga. Tervisedeklaratsioon täidetakse enne külastust kohapeal.
  • Kuivõrd külastajatel ja hoolekandeasutuse klientidel on suur tõenäosus lähikontaktiks, peavad külastajad kandma kirurgilist kaitsemaski.
  • Kinni tuleb pidada käte hügieenist! Hoolekandeasutuse sisse- ja väljapääsude juures on käte desinfitseerimisevahendid.
  • Külastus toimub õuealal. Külastajate arv on 1-2 külalist ühe kliendi kohta ning tagada distants, et vältida võimalikku nakatumisohtu.
  • Lisaks külastuste võimaldamisele loome kliendi ja lähedaste vahelise kontaktihoidmiseks suhtlemisvõimalused telefoni ja/või veebi (video, Skype) vahendusel. Eelneval kokkuleppel helistada (4892528)  osakonna Skype aadressile  rhk.osakond@gmail.com

messengeri videokõne  aadressil:  rapla hooldekeskus

 


Head pereliikmed, sugulased!
Tänase eriolukorra leevendamiseks ja eakatega hea kontakti loomiseks, pakume suhtlemiseks:
skype rakendust –  skype: rhk.osakond@gmail.com ja 
messengeri videokõne  aadressil:  rapla hooldekeskus
Kiireks suhtlemiseks tel. 54576338

Pakkide vastuvõtmine alates 14.12.2020:
• Pakk tuua vaid tungival vajadusel;
• Paki toomine ja  saatmine leppida kokku telefonil 53411705;
• Paki sisu jääb minimaalsetesse kogustesse (1-2 eset). Kui paki tooja ei selgita toodud paki sisu ja vajadus, siis pakki vastu ei võeta. Palume mandariine mitte tuua!

Elanikele saabunud ajalehed, ajakirjad, kirjad, postkaardid jmt edastatakse kliendile vahetult pärast asutusse saabumist.