Rapla Hooldekeskus on kohaliku omavalitsuse segatüüpi hoolekandeasutus, mille tegevuse eesmärgiks on ööpäevaringne hooldamine koos dementsete hooldamisega, toetatud elamine, töötamise toetamine, igapäevaelu toetamine, rehabiliteerimine, kriisiteenused emale ja lapsele ning avahooldus ja päevakeskus ehk supiköök.
Rapla Hooldekeskuse põhieesmärgiks on  mitmekesine  kvaliteetne sotsiaalteenuste osutamine erineva toimetulekuvõimega sotsiaalteenuseid vajavale eakale või erivajadusega inimesele. Hooldekeskus pakub  väärikat ja turvalist elukeskkonda,  kindlusetunnet, kvaliteetset hooldust ning arvestab igati teenuse saaja vajadusi.


Külastamine:Külastajad peavad olema teadlikud nakkusohust ja nõutavatest kaitsevahenditest

  • Kõik külastajad peavad registreerima end enne külastust.

Registreerimine:  E-R tööaegadel hooldusjuhi mob: 53411705

  • Külastajatena on lubatud hoolekandeasutuse õuealale siseneda ainult, kes ei ole COVID-19 viirusesse haigestunud ning ei ole viimase 14 päeva jooksul olnud lähi kontaktis COVID-19 haigega
  • Lisaks külastuste võimaldamisele loome kliendi ja lähedaste vahelise kontaktihoidmiseks suhtlemisvõimalused telefoni ja/või veebi (video, Skype) vahendusel. Eelneval kokkuleppel helistada (4892528)  osakonna Skype aadressile  rhk.osakond@gmail.com

messengeri videokõne  aadressil:  rapla hooldekeskus

 


Head pereliikmed, sugulased!
Eakatega hea kontakti loomiseks, pakume suhtlemiseks alljärgnevaid võimalusi:
skype rakendust –  skype: rhk.osakond@gmail.com ja 
messengeri videokõne  aadressil:  rapla hooldekeskus
Kiireks suhtlemiseks tel. 54576338

Pakkide vastuvõtt:
• Paki toomine ja  saatmine leppida kokku telefonil 53411705;
• Elanikele saabunud ajalehed, ajakirjad, kirjad, postkaardid jmt edastatakse kliendile vahetult pärast asutusse saabumist.