Rapla Hooldekeskus on kohaliku omavalitsuse segatüüpi hoolekandeasutus, mille tegevuse eesmärgiks on ööpäevaringne hooldamine koos dementsete hooldamisega, toetatud elamine, töötamise toetamine, igapäevaelu toetamine, rehabiliteerimine, kriisiteenused emale ja lapsele ning avahooldus ja päevakeskus ehk supiköök.
Rapla Hooldekeskuse põhieesmärgiks on  mitmekesine  kvaliteetne sotsiaalteenuste osutamine erineva toimetulekuvõimega sotsiaalteenuseid vajavale eakale või erivajadusega inimesele. Hooldekeskus pakub  väärikat ja turvalist elukeskkonda,  kindlusetunnet, kvaliteetset hooldust ning arvestab igati teenuse saaja vajadusi.

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse hind alates 01.04.2023   1150 eurot kuus.

1.juulist 2023 a jõustuva hooldusreformi kohaselt võtab hoolduskomponendi eest tasumise üle kohalik omavalitsus vastavalt kehtestatud hinnakirjale.

 

Ööpäevaringne üldhooldusteenuse  2023 a hoolduskomponent on 530.- eurot.

Hoolduskomponent sisaldab hooldustöötajate ja abihooldustöötajate kulu:

  • tööjõukulu koos maksudega;
  • tööriietuse ja isikukaitsevahendite kulud;
  • tervisekontrolli ja vaktsineerimise kulud;
  • koolituse ja supervisiooni kulud.

Vastavalt  kehtestatud hooldustasude hinnakirjale on isiku enda tasuda 620.- eurot kuus.

Hind sisaldab:

  • muu personali  tööjõukulu koos maksudega;
  • üldhooldusteenuse pakkumisega seotud majutuskulud;
  • toitlustuskulu.

NB! Hinnale lisanduvad vastavalt isiku tegelikule tarbimisele kulutused iluteenustele (juuksur, pediküür, maniküür).

Hooldereformi kohta saab infot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt Hooldereform


Külastamine

Kui soovite oma kallist inimest külastada, siis anna sellest meile aegsasti teada telefonil 54576338

Sinu kallis inimene tunneb ennast hästi, kui ta saab külalisi vastu võtta külalistetoas. Külalistetuppa jõudmiseks kulub pisut aega, kui aeg on enne kokku lepitud on ka külastus sujuvam.

Kui tunnete end nohusena või pisut haiglaselt, siis lükake külastamine pigem mõned päevad edasi.

 


Head pereliikmed, sugulased!
Eakatega hea kontakti loomiseks, pakume suhtlemiseks alljärgnevaid võimalusi:
messengeri videokõne  aadressil:  rapla hooldekeskus
Kiireks suhtlemiseks tel. 54576338

Pakkide vastuvõtt:
• Paki toomine ja  saatmine leppida kokku telefonil 53411705;
• Elanikele saabunud ajalehed, ajakirjad, kirjad, postkaardid jmt edastatakse kliendile vahetult pärast asutusse saabumist.