Alu Sotsiaalmaja

Alu Sotsiaalmajja majutamise kord

Kontakt: Tallinna mnt 10,   Alu;  mob:53869456; email:  alusotsiaalmaja@gmail.com

Pakub eluasemeteenust sotsiaalselt mitte toimetulevatele isikutele. Eelkõige mõeldud töötutele, vangist vabanenutele, inimestele kes ei ole suutelised oma eluga toime tulema iseseisvalt. Majas paikneb 12 tuba, millest neli on 1-kohalised ja kaheksa 2-kohalised. Osa hoonest on ehitatud spetsiaalselt öömajateenuse pakkumiseks kuni kuuele koduta isikule. Teenuseid osutatakse rahvastikuregistri järgi Rapla vallas elavatele elukoha kaotanud isikutele.  Sotsiaalmajas kehtib tavapärasest rangem kodukord. Majas on ööpäevaringne valve (koordinaator ja 3 valvurit). Igale isikule koostatakse isiklik resotsialiseerimise- ja rehabilitatsiooniplaan, et pöörduda tagasi tavaellu. Öömaja teenus, kus osutatakse teenust kella 19.00 – 9.00. Talvel, kui päevane õhutemperatuur on alla  – 15*C,  võimaldatakse teenust ka päevasel ajal (4 kohta).

Alu Sotsiaalmaja haldab ja tegevust koordineerib Rapla Hooldekeskus.