Sotsiaaltransporditeenus on suunatud inimestele, kelle erivajadus takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist valla haldusterritooriumil või riigi territooriumil liikumisel. Teenust pakutakse ka eakatele, riskiperedele jt, kellel puuet määratud ei ole, kuid liikumine võib olla erinevatel põhjustel takistatud. Teenus sisaldab vastavalt vajadusele saatjat.

Teenuse hind:

  • Raske ja sügava puudega isikule kalendriaastas kuni 500 kilomeetrit tasuta;
  • 500 kilomeetri täitumisel: ühel suunal sõit – 0,8 eur/km; edasi-tagasi sõit – 0,5 eur/km;

Isikule, kellele ei ole puuet määratud, ent erivajadustest tingituna vajavad transporti:

  • ühel suunal sõit – 0,8 eur/km; edasi-tagasi sõit – 0,5 eur/km;
  • Seisutund sotsiaaltransporditeenuse kasutamisel (v.a tervishoiuasutus) – 9 eurot/tund.

Samaaegsete sotsiaaltransporditeenuste tellimuste korral täidetakse esmalt tellimused tervishoiuasutuse külastamiseks.

Tellimuse esitamine telefonil: 5329 2701 või saata avaldus e-posti aadressile: rhk.majandus@gmail.com või rhkeskus@gmail.com (võimalusel hiljemalt üks nädal ette).

Viide Rapla valla kodulehel LINK