Invatransporditeenuse osutamise kord puuetega inimestele Rapla vallas

Teenust osutatakse eelkõige rahvastikuregistri andmetel Rapla vallas elavatele isikutele, kellel on arstliku ekspertiisi komisjoni või ekspertarsti poolt määratud raske või sügav puue, mille üheks tunnuseks on liikumisabivahendite (ratastool, rulaator, kargud) kasutamine või kõrvalise abi vajadus liikumisel ja transpordivahendi kasutamisel.

Sõltuvalt puude liigist ja raskusastmest on invatranspordi kasutamine tasuta: sügava-raske liikumis-ja nägemispuuetega täiskasvanud inimestele aastas 420 km. ja sügava-raske liikumis-ja nägemispuuetega ja vaimupuudega alaealised 480 km. Aastas.

dsc00241 dsc00242 dsc00243 dsc00244