Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Rapla vallas

Teenus, mida osutatakse eakatele ja ajutist kõrvalist abi vajavatele täisealistele inimestele kodustes tingimustes aitamaks neil harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Teenus, mille eesmärgiks on isiku abistamine kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele harjumuspärases keskkonnas ja väljaspool kodu v.a. füüsilist kontakti vajavates tegevustes: poes ja apteegis käimine; abistamine koristamisel; küttepuude tuppa toomine; abistamine toiduvalmistamisel; asjaajamised erinevates ametiasutustes; saatmine meditsiini- jm. asutuste külastamisel sotsiaalteenuste osutamine eaka kodus, läbi hooldustegevuste toetades eaka toimetulekut. Koduteenuste klientide hooldusvajadus on suurenenud. Koduteenuste osutamine võimaldab terviseprobleemidega isikutel elada jätkuvalt oma kodus.