Pesupesemine – toetav teenus päevakeskuse teenuse saajatele.