Toetatud elamise teenus (TET erihoolekandeteenus täiskasvanule) Alu Tugikeskus

Aadress: Pargi 1, Alu, 79515

Toetatud elamise teenus on inimese sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu. Inimest juhendatakse majapidamise ja igapäevaelu korraldamises eesmärgiga tagada tema võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades. TE teenuse raames juhendatakse isikuid majapidamistöödel, toidu valmistamisel, maksude/eluasemekulude maksmisel, eelarve planeerimisel, sisseostude tegemisel, avalike teenuste kasutamisel ja sotsiaalsete oskuste arendamisel.

TE teenuse raames on võimalik osaleda arvutiõppe-, käsitöö-, näite-, muusika-, tantsu-, spordi- ja kodundusringis. TE teenusel olevate klientide toimikud ja tegevusplaanid vastavad ja on koostatud nõuetekohaselt.